Objava publikacije - Pravo na dom i test razmjernosti u praksi Europskog suda za ljudska prava

Slika /slike/palešćak.jpg
Ured zastupnika revidirao je publikaciju "Pravo na dom u praksi Europskog suda za ljudska prava" koja sadrži relevantnu praksu ESLJP-a o tom pravu.  U publikaciji je pojašnjeno što se u konvencijskom smislu smatra "domom", koje obveze država ima u zaštiti prava na dom pojedinca te je prikazan i test razmjernosti koji su domaća tijela dužna primijeniti u svakom predmetu u kojem se stranka pozove na svoje pravo na dom. Publikacija je dostupna u rubrici Sudska praksa - Ostale publikacije Ureda.

Pisane vijesti