Objava prijevoda dvije presude ESLJP-a u odnosu na druge države

Slika /slike/palešćak.jpg

Bio Farmland Betriebs S.R.L protiv Rumunjske i G.L. protiv Italije

Ured zastupnika osigurao je prijevod dvije presude vijeća ESLJP-a u odnosu na Rumunjsku i Italiju.
 
Presuda Bio Farmland Betriebs S.R.L protiv Rumunjske važna je u kontekstu obveze sudova država članica EU da obrazlože odluke o (ne)upućivanju prethodnog pitanja Sudu Europske unije, dok je presuda G.L. protiv Italije važna u kontekstu prava na obrazovanje djece s teškoćama u razvoju.

Prijevodi presuda dostupni su u rubrici „Sudska praksa“ – „Praksa Europskog suda u odnosu na druge države“.
 
 

Pisane vijesti