Objava akcijskog izvješća

Slika /slike/image_gallery.jpg

Izvršenje presude Milošević protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Milošević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12022/16). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe

Pisane vijesti