Objava akcijskih izvješća

Slika /slike/Council of Europe.jpg

Izvršenje presuda Ramljak protiv Hrvatske, Dabić protiv Hrvatske, Urh protiv Hrvatske, Stojanović protiv Hrvatske, Cetinja protiv Hrvatske, Daraibou protiv Hrvatske, te grupa presuda Kirinčić i drugi protiv Hrvatske i Zahirović protiv Hrvatske 

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Ramljak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 5856/13), Dabić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49001/14), Urh protiv Hrvatske (broj zahtjeva 60130/16), Stojanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 23160/09), akcijske planove u predmetima Cetinja protiv Hrvatske (broj zahtjeva 6959/17) i Daraibou protiv Hrvatske (broj zahtjeva 84523/17), kao i akcijska izvješća u grupama predmeta Kirinčić i drugi protiv Hrvatske (zahtjevi br. 31386/17 i drugi) i Zahirović protiv Hrvatske (zahtjevi br. 58590/11 i drugi).

Akcijska izvješća i akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti