Nove analize

Slika /slike/pp 1.20.jpg

Nasilje u obitelji

Ured zastupnika je pripremio analize šest presuda koje se bave temom nasilja u obitelji (Ž.B. protiv Hrvatske, M. i M. protiv Hrvatske, A i B protiv Hrvatske, A. protiv Hrvatske i Branko Tomašić i drugi protiv Hrvatske (Bljakaj i drugi))
 
Nasilje u obitelji je postalo sveprisutan problem koji dovodi u pitanje učinkovito ostvarenje zajamčenih temeljnih ljudskih prava i sloboda, što je potvrdio i Europski sud za ljudska prava u svojoj sudskoj praksi ističući da nasilje prema ženama i nasilje u obitelji predstavlja oblik diskriminacije žena te da države moraju poduzeti mjere za zaštitu od takvog nasilja.
 
Analizama su obrađene najvažnije presude u kojima se Europski sud bavio temom nasilja u obitelji u odnosu na Republiku Hrvatsku, a obuhvaćene su različite činjenične i pravne osnove iz domaćih postupaka.
 
Radi se o predmetima u kojima je Europski sud razmatrao potrebu uspostave kontinuiteta inkriminacije nasilja u obitelji, kao i pitanje odgovarajućeg načina postupanja uslijed navoda o zlostavljanju djeteta od strane oca te je naveo mjerodavna načela o potrebi provođenje učinkovite istrage navoda o seksualnom zlostavljanju. Također, bavio se i pitanjem svrhe izricanja kaznenih sankcija, ako se izrečene sankcije ne izvršavaju, kao i obvezom pružanja zaštite od mogućih nasilnih djela osoba s duševnim smetnjama i sl.
 
Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka - Nasilje u obitelji.  

Pisane vijesti