Nova presuda - Vujnović protiv Hrvatske

Slika /slike/Halja i cekic.jpg

Nema povrede Konvencije u odlukama hrvatskih sudova koje se odnose na odbijanje zahtjeva za naknadu štete zbog smrti bliskih osoba stradalih u Domovinskom ratu

Dana 11. lipanj 2020. godine donio je presudu u predmetu Vujnović protiv Hrvatske kojom je utvrdio da nema povrede prava na pošteno suđenje te prava na pristup sudu zbog odluka domaćih sudova u parničnom postupku za naknadu štete zbog stradavanja roditelja u operaciji „Medački džep“.
 
Podnositelj je 2016. godine podnio zahtjev Europskom sudu smatrajući da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje i pravo na pristup sudu zbog odluke Vrhovnog suda RH kojim je taj sud odbio njegov zahtjev za naknadom štete zbog smrti roditelja u vojno-redarstvenoj akciji. Vrhovni sud predmetnom je odlukom utvrdio da je nastupila zastara potraživanja, računajući rok za zastaru od dana kada je podnositelj mogao saznati odnosno nije mu moglo biti nepoznato da su njegovi roditelji stradali. Podnositelj je naveo kako pristup koji je Vrhovni sud zauzeo u njegovom predmetu nedosljedan prijašnjoj praksi tog suda u sličnim predmetima što je dovelo do povrede njegovih konvencijskih prava, te je u prilog toj tvrdnji citirao suprotnu praksu Vrhovnog suda.
 
Europski sud je sa četiri glasa naprema tri odlučio da u ovom predmetu nije došlo do povrede prava na pošteno suđenje niti povrede prava na pristup sudu. Ocijenio je da se praksa Vrhovnog suda koju je u svojim podnescima navodio podnositelj odnosi na situacije u kojima su bliski srodnici tužitelja nestali za vrijeme ratnih događanja te se rok zastare u tim predmetima drugačije računao prema praski Vrhovnog suda. Europski sud je naveo kako je podnositelj znao za sudbinu svojih roditelja te kako to predstavlja odlučnu činjenicu zbog koje se praksa Vrhovnog suda na koju ukazuje podnositelj nije primijenila u njegovom slučaju. Dodatno, praska koju je Vrhovni sud primijenio u njegovom slučaju ne može se smatrati nerazumnom niti ista predstavlja neproporcionalno teški teret za podnositeljevo pravo na pristup sudu.
 
Osim toga, Europski sud je odbacio kao nedopušten dio zahtjeva podnositelja koji se odnosio na navodno nepoštivanje pozitivnih obaveza iz Konvencije od strane Republike Hrvatske i provođenje učinkovite istrage o stradavanjima za vrijeme operacije „Medački džep“. Europski sud taj je dio zahtjeva proglasio nepravodobnim i izvan roka od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva.
 
Tri suca napisala su izdvojeno mišljenje.
 
Presuda nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti