Nova presuda - Vugdelija protiv Hrvatske

Slika /slike/crnković.jpg

Podnositelju je povrijeđeno pravo na pristup sudu jer nije mogao povisiti tužbeni zahtjev u postupku naknade štete pred hrvatskim sudom

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 30. siječnja 2024. donio, a dana 20. veljače 2024. objavio presudu kojom je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje u parničnom postupku.
 
Podnositelj je 2005. godine pred Općinskim sudom u Splitu podnio tužbu protiv osiguravajućeg društva radi naknade štete zbog ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći. Isprva je potraživao 40.000 kuna. Neposredno pred ročište od 1. travnja 2008. tuženik je priznao podnositeljev tužbeni zahtjev te je Općinski sud, prije nego što je omogućio podnositelju da se na ročištu očituje o tom priznanju, donio djelomičnu presudu na temelju priznanja kojom je u biti presudio o cijelom tužbenom zahtjevu. Podnositelj se nije žalio protiv te presude nego je nakon njezinog donošenja povisio tužbeni zahtjev na 400.000 kuna.
 
Općinski sud je zatim nastavio postupak te je 2009. godine donio još jednu presudu kojom je djelomično usvojio podnositeljev povišeni tužbeni zahtjev i za istu prometnu nesreću mu dosudio dodatnih 113.500 kuna pored ranije dosuđenih 40.000 kuna. Međutim, odlučujući o žalbi tuženika, Županijski sud u Splitu je ukinuo presudu iz 2009. godine i odbacio podnositeljev tužbeni zahtjev preko iznosa od 40.000 kuna, smatrajući da je o istim činjenicama već pravomoćno presuđeno presudom od 1. travnja 2008. Takvo stajalište potvrdio je i Vrhovni sud, dok je Ustavni sud odbacio podnositeljevu ustavnu tužbu.
 
Europski sud je naveo da se iznos nematerijalne štete teško može procijeniti te da se stoga ne može zamjeriti podnositelju što nije odmah u tužbi naznačio viši iznos, a kasnije ga smanjio. Ocijenio je da je te specifičnosti svjestan i hrvatski zakonodavac budući da Zakon o parničnom postupku omogućuje sudu da prihvati naknadno povišene tužbene zahtjeve kad je to opravdano, čak i kad se tuženici protive tom povišenju. Stoga je Europski sud ocijenio da je pristup domaćih sudova bio pretjerano formalistički što je dovelo do nerazmjernog ograničenja podnositeljevog prava na pristup sudu.
 
Europski sud je podnositelju dosudio 6.000 eura na ime nematerijalne štete zbog nastale povrede te 2.490 eura na ime troškova postupka. Odbio je podnositeljev zahtjev da mu se dosudi šteta za ozljede koje je pretrpio u prometnoj nesreći, budući da podnositelj na temelju presude Europskog suda ima mogućnost zatražiti ponavljanje tog postupka.
 
Ova presuda je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr ili na broj telefona 01/6444 600. 

Pisane vijesti