Nova presuda - Sabalić protiv Hrvatske

Slika /slike/Halja i cekic.jpg

Odgovor nadležnih tijela na homofobni napad na podnositeljicu nije bio učinkovit

Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) je 14. siječnja 2021. godine objavio presudu kojom je utvrdio da nadležna tijela kaznenog progona nisu na odgovarajući i učinkovit način odgovorila na prijavu podnositeljice gđe. Pavle Sabalić da je ista pretrpjela fizički napad zbog svoje seksualne orijentacije. Sud je utvrdio da je povrijeđeno pravo na zabranu mučenja i nečovječnog postupanja iz čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljni sloboda (dalje: Konvencija) u njegovom procesnom dijelu zajedno sa zabranom diskriminacije iz čl. 14. Konvencije.

Predmet se odnosio na navode i prijavu gđe Sabalić da je napadnuta u noćnom klubu kad je odbila muškarca navodeći da ju isti ne zanima jer je ona lezbijka. Gđa Sabalić je tada od strane tog muškarca doživjela fizički napad koji je i prijavila nadležnim vlastima, a koje po njezinoj ocjeni nisu reagirale na odgovarajući i učinkovit način kako bi zaštitile njezina ljudska prava. Počinitelj je kažnjen u prekršajnom postupku za remećenje javnog reda i mira s novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna. Nakon toga, podnositeljica je nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu tvrdeći da je ona žrtva zločina iz mržnje, fizičkog napada i diskriminacije koja prijava je naknadno odbačena jer je utvrđeno da je počinitelj već osuđen u prekršajnom postupku za isto djelo. Nadležno državno odvjetništvo se u odbačaju kaznene prijave pozvalo na tada važeću praksu Suda u pogledu dvostrukog suđenja i kažnjavanja, točnije na načelo ne bis in idem.

Odlučujući u ovom predmetu Sud je posebno istaknuo kako se domaće tijela u procesuiranju ovog događaja nisu bavila elementima kaznenog djela počinjenog iz mržnje te da je kazna koja je izrečena počinitelju bila preblaga i neodgovarajuća. Prema mišljenju Suda nadležna tijela trebala su sagledati sve te elemente umjesto da odbiju kaznenu prijavu podnositelja zahtjeva primjenom načela ne bis in idem. Međutim, domaće vlasti su nepotrebno dovele do situacije da se zbog pokretanja neučinkovitog prekršajnog postupka nisu mogle primijeniti relevantne odredbe domaćeg kaznenog zakona o zločinu iz mržnje. Takvo postupanje nadležnih tijela Sud je ocijenio protivnim pozitivnoj obvezi države na temelju članka 3. Konvencije u vezi s člankom 14. Konvencije, te je utvrdio povrede navedenih konvencijskih prava.

Ova presuda još nije konačna, a postat će ukoliko niti jedna stranka u roku od tri mjeseca od donošenja iste ne podnese zahtjev velikom vijeću Suda. Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444 600.

 

Pisane vijesti