Nova presuda - Kraljević Gudelj i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/više presuda.jpg

Povreda prava na pošteno suđenje u kaznenim postupcima zbog nepozivanja okrivljenika na sjednice žalbenih vijeća i nedostavljanja podneska državnog odvjetništva na očitovanje okrivljeniku 

Europski sud za ljudska prava je 10. lipnja 2021. godine donio jedinstvenu presudu prethodno spojivši odlučivanje o zahtjevima (tužbama) podnositelja u tri predmeta Kraljević Gudelj, Kašinec i Vukšić. Podnositelji su prigovarali zbog nepozivanja na sjednice drugostupanjskog vijeća i nedostavljanje podneska suprotne strane (državnog odvjetništva) okrivljeniku u žalbenom postupku.

Pozivajući se na već dobro utvrđenu praksu, Europski sud je smatrao da činjenica što je prema podnositeljima primijenjena uvjetna kazna i neovisno o diskreciji žalbenog suda da odluči hoće li im omogućiti prisustvovanje sjednici žalbenog vijeća, te neovisno o tome što podnositelji nisu zatražili da osobno prisustvuju sjednici, trebalo im je radi poštenosti postupka omogućiti saslušanje i iznošenje obrane pred drugostupanjskim sudom. Stoga je Europski sud utvrdio povrede čl. 6. st. 1. i 3. (c) Konvencije podnositeljima Kraljević Gudelj i Vukšiću.

Također, Europski sud je ponovio stajalište da nedostavljanje podneska koji sadrži obrazloženo mišljenje nadležnog državnog odvjetništva okrivljeniku u žalbenom postupku predstavlja povredu prava na jednakost stranaka i kontradiktornost postupka. Imajući u vidu raniju sudsku praksu, utvrdio je povredu čl. 6. st. 1 Konvencije u odnosu na podnositelja Kašinca.

Europski sud je dosudio po 1.500 eura naknade za neimovinsku štetu svakom podnositelju, uvećano za troškove postupka.

Presuda je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (https://uredzastupnika.gov.hr) u rubrici Sudska praksa.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/01/6444 600.

Pisane vijesti