Nova presuda – Kardoš protiv Hrvatske


Povreda prava na pošteno suđenje – Upravni sud Republike Hrvatske pogrešno je protumačio tužiteljičin zahtjev

Dana 26. travnja 2016. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je gđi Ziti Kardoš (dalje: tužiteljica) povrijeđeno pravo na pristup sudu, zbog toga što Upravni sud Republike Hrvatske pogrešno protumačio njezinu tužbu.
 
Naime, tužiteljica je 26. lipnja 2006. podnijela Upravnom sudu Republike Hrvatske tužbu protiv odluke Ministarstva graditeljstva, kojom joj je naloženo ukloniti bespravno sagrađenu građevinu. Budući da je u svojoj tužbi spomenula i odluku građevinskog inspektora kojom je dozvoljeno prisilno rušenje njezine građevine, Upravni sud Republike Hrvatske zatražio je od tužiteljice da se očituje koju od te dvije odluke zapravo osporava. Iako je tužiteljica jasno navela da osporava prvu spomenutu odluku – onu kojom joj je naloženo ukloniti bespravno sagrađenu građevinu, Upravni sud je svojom presudom odlučio o zakonitosti druge spomenute odluke, one građevinskog inspektora o dozvoli prisilnog rušenja.
 
Europski sud je utvrdio da se radi o očitoj pogrešci Upravnog suda u Zagrebu vezano za odluku koju je tužiteljica zapravo bila osporavala, te da je zbog te pogreške tužiteljici povrijeđeno pravo na pristup sudu vezano za odluku kojom je naloženo uklanjanje bespravno sagrađene građevine.
 
Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je dosudio tužitelju pravednu naknadu u iznosu od 2.500,00 EUR na ime nematerijalne štete, te troškove postupka u iznosu od 1.740,00  EUR-a.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP