Nova presuda i odluka o nedopuštenosti - Kliba protiv Hrvatske i Šimundić protiv Hrvatske

Slika /slike/Kliba i Šimundić.jpg

Pravo na jednakost stranaka u kaznenom postupku zbog nedostavljanja podnesaka državnog odvjetništva na očitovanje okrivljeniku 

Dana 18. travnja 2019. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu i odluku o nedopuštenosti zahtjeva (tužbe). 

U predmetu Kliba protiv RH, Europski sud je potvrdio svoje stajalište kako nedostavljanje podneska koji sadrži obrazloženo mišljenje državnog odvjetništva okrivljeniku u žalbenom postupku predstavlja povredu prava na pošteno suđenje u kaznenom postupku (čl.6. Konvencije) kao što je to utvrdio već ranije u presudama Zahirović i Lonić. 

Međutim, u predmetu Šimundić protiv RH, Europski sud je smatrao da je zahtjev  podnositelja očigledno neosnovan i odbacio ga stoga što podnesak nadležnog državnog odvjetništva nije sadržavao nikakvo mišljenje ili prijedlog vezan za podnositeljev predmet, već je bio čisto tehničke prirode bez ikakvih pravnih primjedbi koje bi podnositelj bio pozvan komentirati. Drugim riječima, podnesak u kojem je državno odvjetništvo samo navelo da se spis predmeta nakon pregleda žalbi stranaka vraća nadležnom sudu, ne predstavlja povredu načela jednakosti stranaka i kontradiktornosti postupka.

Presuda i  odluka o nedopuštenosti zahtjeva su konačne i dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnice (https://uredzastupnika.gov.hr) u rubrici Sudska praksa.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP