Nova presuda - Hamzagić protiv Hrvatske

Slika /slike/hodžić.jpg

Podnositelju nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u postupku utvrđivanja invalidske mirovine

Dana 9. prosinca 2021. Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) objavio je presudu u predmetu Hamzagić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da nema povrede podnositeljevog prava na pošteno suđenje.
 
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, podnositelj je proveo tri mjeseca u zarobljeništu. U vezi s tim događajem, u Njemačkoj mu je dijagnosticiran PTSP te mu je prema tamošnjem zakonodavstvu odobrena invalidska mirovina. Sukladno bilateralnom sporazumu s Hrvatskom, nadležne njemačke vlasti proslijedile su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) podnositeljev zahtjev za invalidskom mirovinom. Uz zahtjev su proslijedile podnositeljevu medicinsku dokumentaciju, iz koje je proizlazilo da on, uz PTSP, boluje i od kroničnog pankreatitisa te djelomićne gluhoće na oba uha.
 
Međutim, podnositelj u Hrvatskoj nije uspio ostvariti invalidsku mirovinu, budući da po relevantnom hrvatskom zakonodavstvu njegovi zdravstveni problemi ne predstavljaju invaliditet.
 
Primjenjujući kriterije iz presude Krunoslava Zovko protiv Hrvatske, Sud je ocijenio da su stručnjaci HZMO-a imali odlučujuć utjecaj na rješavanje podnositeljevog zahtjeva. Unatoč tome, ni u spisu predmeta ni iz podnositeljevih navoda ne proizlazi da su stručnjaci HZMO-a bili pristrani ili da im je nedostajala potrebna stručnost. Sud je također naveo da svaka država ima svoje kriterije za priznanje invaliditeta, te sama činjenica da je podnositelju priznat invaliditet u Njemačkoj nije bila od važnosti za predmetni postupak. Sud je nadalje ocijenio da je podnositelj pred Upravnim sudom u Zagrebu imao mogućnost osporiti rješenje HZMO-a te vještačke nalaze na kojima se isto temeljilo, koju mogućnost je podnositelj i iskoristio. Konačno, Sud je ocijenio da je i postupak pred Upravnim sudom vođen u skladu sa zahtjevima čl. 6. st. 1. Konvencije.  
 
Ova presuda još nije konačna. Postati će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444 600

Pisane vijesti