Nova presuda ESLJP - Petrina protiv RH

Povreda prava na pošteno suđenje u kaznenom postupku zbog podnositeljeve osude u odsutnosti
 

Europski sud za ljudska prava je dana 13. veljače 2014. g. donio presudu u predmetu Petrina protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je g. Stipi Petrini povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku koji se protiv njega vodio zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede.

Europski sud je utvrdio povredu podnositeljevog prava zato što podnositelju nije omogućeno sudjelovanje na glavnoj raspravi u kaznenom postupku iako je on obavijestio Općinski sud u Šibeniku da ne može prisustvovati suđenju zbog svojeg teškog zdravstvenog stanja. Pored navedenoga, domaći sud nije podnositelju omogućio da ga na glavnoj raspravi, kojoj nije mogao prisustvovati, zastupa odvjetnik.

Nadalje, Županijski sud u Šibeniku koji je u žalbenom postupku mogao ispraviti povredu podnositeljevih prava, to nije učinio.

Takvim postupanjem je povrijeđeno pravo podnositelja na pošteno suđenje, zajamčeno člankom 6. Konvencije.

Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud je podnositelju dodijelio 4.000,00 eura na ime nematerijalne štete i 3.300,00 eura na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a bit će prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnikvlade.t-com.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP