Nova presuda - Cetinja protiv Hrvatske

Slika /slike/Halja i cekic.jpg

Povreda Konvencije zbog kažnjavanja podnositelja za prekršaj za koji je nastupila zastara prekršajnog progona

Dana 9. svibnja 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu u predmetu Cetinja protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da je došlo do povrede čl. 7. Konvencije (nema kazne bez zakona) zbog toga što je podnositelju naplaćena prekršajna kazna za djelo koje je bilo u zastari.
 
Dana 28. kolovoza 2011. u mjestu Gomirje, općina Vrbovsko, podnositelj zahtjeva je u alkoholiziranom stanju, na javnom mjestu ispred ugostiteljskog objekta remetio javni red i mir tučom na naročito drzak način. S obzirom da je bio u alkoholiziranom stanju, policija ga je odmah odvela u policijsku postaju gdje mu je odredila mjeru smještaja u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva-alkohola, odnosno otrježnjenja Sljedećeg dana policija je podnijela optužni prijedlog protiv podnositelja zbog remećenja javnog reda i mira.  Dana 12. listopada 2011., nadležni prekršajni sud proglasio je podnositelja krivim te mu odredio novčanu kaznu u iznosu od ukupno 75 EUR zajedno s troškovima postupka. Podnositelj je podnio žalbu na navedenu presudu Visokom prekršajnom sudu koji  je tri i pol godine kasnije, dana 27. svibnja 2015. donio presudu kojom je odbio žalbu podnositelja zahtjeva. Ta je presuda dostavljena podnositelju dana 8. ožujka 2016. godine. Podnositelj je nakon toga podnio ustavnu tužbu Ustavnom sudu RH navodeći kako je Visoki prekršajni sud donio presudu u trenutku kada je za prekršaj već nastupila zastara prekršajnog progona. Ustavni sud je odbacio ustavnu tužbu podnositelja navodeći da nema ustavnopravne biti stvari.
 
Europski sud utvrdio je da je u ovom predmetu došlo do povrede čl. 7. Konvencije (nema kazne bez zakona) zbog toga što je pravomoćna presuda u prekršajnom postupku bila donijeta u trenutku kada je već nastupila zastara prekršajnog progona. Europski sud je istaknuo kako tu situaciju nije ispravio niti Ustavni sud, iako je imao za to priliku. Europski sud je istaknuo kako zabrana kažnjavanja djela koja su u zastari, a koja čini sastavni dio čl. 7. Konvencije, predstavlja temelj vladavine prava te štititi načelo zakonitosti. Dodatno, kažnjavanje za prekršajna i kaznena djela za koje je nastupila zastara progona krši načelo predvidljivosti kažnjavanja koje je jedno od temeljnih načela kaznenog i prekršajnog prava kao i načela pravne sigurnosti.
 
Europski sud je podnositelju na ime ove povrede dosudio novčanu naknadu od 86 EUR na ime materijalne štete, 1.500 EUR na ime nematerijalne štete te iznos od 2.115 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti