Nova odluka - Zahtila i Koletić protiv Hrvatske

Slika /slike/crnković.jpg

Zahtjev je brisan s liste slučajeva Europskog suda  jer je Ustavni sud već utvrdio povredu ljudskih prava podnositelja

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 30. studenog 2023. objavio odluku u predmetu Zahtila i Koletić protiv Hrvatske kojom je izbrisao zahtjev podnositelja s liste slučajeva.
 
Podnositelji zahtjeva prigovorili su, temeljem članaka 3. i 14. Konvencije, neodgovarajućem i neučinkovitom postupovnom odgovoru države na nasilni napad koji je na njih izvršen zbog njihove homoseksualne orijentacije.
 
U tijeku postupka pred Europskim sudom, Ustavni sud je usvojio ustavnu tužbu podnositelja zahtjeva i utvrdio da je došlo do povrede postupovnog aspekta članka 3. Konvencije, u vezi članka 14. Konvencije zbog neprovođenja učinkovite istrage nasilnog homofobnog napada koji je na njih izvršen. Ujedno je Ustavni sud ukinuo odluke domaćih tijela kojima je odbačena kaznena prijava podnositelja, te je  kaznena istraga o nasilnom napadu na podnositelje zahtjeva nastavljena i trenutno je u tijeku.
 
Iako Ustavni sud nije podnositeljima dosudio naknadu nematerijalne štete, Europski sud takvu odluku nije smatrao neprihvatljivom. Naime, prilikom donošenja takve odluke Ustavni sud se rukovodio načelom ne eat iudex ultra et extra petita partium ("ne izvan zahtjeva"), uzimajući u obzir da podnositelji takvu naknadu nisu niti potraživali u ustavnoj tužbi.
 
Slijedom navedenog, Europski sud je zaključio da poštivanje ljudskih prava propisanih Konvencijom ne zahtijeva nastavljanje ispitivanja predmeta, te je odlučio izbrisati zahtjev s liste slučajeva. Međutim naveo je da takav zaključak ne dovodi u pitanje obvezu državnih tijela da provedu istragu u skladu sa zahtjevima Konvencije, te upozorio da može odlučiti da vrati zahtjev na listu ukoliko državna tijela ne ispune tu obvezu.
 
Ova odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda biti će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika). Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Pisane vijesti