Nova odluka - Mičić protiv Hrvatske

Slika /slike/jureša i šare.jpg

Prigovori zbog navodne nepoštenosti kaznenog postupka očigledno su neosnovani

Dana 28. ožujka 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je, a dana 20. travnja 2023. objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva podnositeljice zahtjeva Mičić koja je prigovarala prekomjernoj duljini i nepoštenosti kaznenog postupka (navodni pritisci od strane policije radi priznanja djela bez nazočnosti odvjetnika, nedovoljno vremena za pripremu obrane te osuda na temelju izjava svjedoka koji nisu ispitani tijekom postupka), dakle povredi čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije.
 
Podnositeljica je pred domaćim sudom proglašena krivom zbog lažne prijave boravišta i ostvarivanja neopravdanih putnih troškova.
 
U odnosu na prigovor da je policija na nju vršila pritisak kako bi priznala kazneno djelo, Europski sud je primijetio da je domaći sud ispitao spornog policajca koji je dao detaljnu i uvjerljivu izjavu da nije poznavao podnositeljicu i da joj nije imao razloga prijetiti. Europski sud je prilikom razmatranja predmeta na raspolaganju imao i video-snimku podnositeljičinog prvog ispitivanja pred policijom, iz koje proizlazi da je ista mirno odgovarala na pitanja, bez naznaka da je bila pod nepotrebnim pritiskom. Nadalje, podnositeljica je potpisala zapisnik bez ikakvih primjedbi, a prvi put je iznijela svoje prigovore o tome nakon dva mjeseca, u svom odgovoru na optužnicu.  Stoga je Sud ovaj prigovor proglasio očigledno neosnovanim.
 
U odnosu na prigovor podnositeljice da zbog pritiska policije nije angažirala branitelja, Europski sud je utvrdio da je prije ispitivanja podnositeljica bila propisno obaviještena o pravu na odvjetnika, te da je zatim potpisala izjavu kojom se izričito i nedvosmisleno odrekla tog prava. S obzirom da je tek nakon dva mjeseca tome prigovorila, Europski sud je zaključio da nema naznaka neprimjerenog pritiska na nju.
 
Što se tiče podnositeljičinog prigovora da nije imala dovoljno vremena pripremiti svoju obranu, Europski sud je utvrdio da je imala oko 4 sata za pripremu obrane, i to od obavijesti o razlozima poziva u policiju do prvog ispitivanja, te da se za to vrijeme mogla obratiti odvjetniku, pripremiti što će reći policiji ili se odlučiti na šutnju. Prema tome, podnositeljica je imala dovoljno vremena za pripremu obrane.
 
Glede prigovora o nemogućnosti saslušanja svjedoka M.Z. i K.B. u kaznenom postupku koji se protiv nje vodio, Europski sud je primijetio da su činjenice u predmetu bile dovoljno utvrđene čak i bez ispitivanja ta dva svjedoka koja zbog starosti i bolesti opravdano nisu ispitana, a njihove izjave nisu bile niti jedini niti odlučujući dokazi protiv podnositeljice. Isto tako, Europski sud je smatrao da je domaći sud naveo dovoljno jasne razloge za odbijanje podnositeljičinog prijedloga za saslušanjem tih svjedoka jer je uzeto u obzir njihovo zdravstveno stanje i obrazloženo je da njihovi iskazi više nisu bili potrebni s obzirom na ostale utvrđene činjenice u predmetu te da bi inzistiranje na njima izazvalo nepotrebne troškove i daljnje odugovlačenje postupka. Pritom podnositeljica nije objasnila zašto bi njihovo saslušanje bilo presudno za ishod postupka, posebno imajući u vidu da su oba svjedoka izjavila policiji da ista ne živi na prijavljenoj adresi u Zagrebu.
 
Naposljetku, Europski sud je razmatrajući prigovor prekomjernog trajanja postupka, utvrdio da je postupak sveukupno trajao oko 4 godine i 7 mjeseci na tri razine nadležnosti, što u svjetlu konkretnih okolnosti i primjenom dobro ustaljene prakse, nije dovelo do povrede suđenja u razumnom roku.
 
Slijedom svega iznesenog, Europski sud je zaključio da su svi prethodni prigovori očigledno neosnovani te da nema naznaka postupanja domaćeg suda protivno čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije. Stoga je donio odluku o nedopuštenosti podnositeljičinog zahtjeva temeljem čl. 35. st. 1. Konvencije.
 
Ova odluka je konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti