Nova odluka - Kušić i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/jureša i šare.jpg

Republika Hrvatska ima učinkovito domaće pravno sredstvo u odnosu na istrage ratnih zločina

Europski sud za ljudska prava je 16. siječnja 2020. g. objavio odluku u predmetu Kušić i dr. protiv Hrvatske kojom je proglasio zahtjev podnositelja nedopuštenim, zbog toga jer podnositelji nisu iscrpili sva dostupna i učinkovita domaća pravna sredstva predviđena člankom 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) prije podnošenja zahtjeva Europskom sudu. Točnije podnositelji nisu podnijeli ustavnu tužbu Ustavnom sudu RH.

Podnositelji su podnijeli zahtjev Europskom sudu smatrajući da je istraga koju nadležna državna tijela vode zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina u Sisku 1991. godine na štetu njihovih bliskih rođaka, neučinkovita. Podnositelji se prije podnošenja zahtjeva Europskom sudu nisu obratili hrvatskim tijelima pa ni Ustavnom sudu, smatrajući da u Republici Hrvatskoj za njihove prigovore nema učinkovitog domaćeg pravnog sredstva.

Odlučujući o ovom predmetu Europski sud je razmotrio prigovore tužene države koji su se odnosili na postojanje dostupnog i učinkovitog domaćeg pravnog sredstva u Republici Hrvatskoj a u odnosnu na navodnu neučinkovitost istraga kaznenih djela pa tako i ratnih zločina. Europski sud prije svega je zabilježio da je Ustavni sud RH još u studenom 2014. godine donio odluku kojom je utvrdio neučinkovitost istrage kaznenog djela s elementima nasilja te je od tog datuma dalje razvijao svoju praksu. Iako je u razdoblju nakon 2014. godine Ustavni sud konsolidirao svoju praksu, odluke Ustavnog suda koje se tiču neučinkovitosti istraga kaznenih djela, posebice ratnih zločina od svibnja 2019. godine jasno pokazuju da Ustavni sud ima jasnu i dosljednu praksu, da primjenjuju konvencijske standarde i standarde postavljene u praksi Europskog suda te da se stoga ustavna tužba mora smatrati učinkovitim domaćim pravnim sredstvom koje podnositelji zahtjeva moraju iscrpiti prije podnošenja zahtjeva Europskom sudu. Ovom odlukom Europski je sud utvrdio kako je praksa Ustavnog suda u ovom trenutku konsolidirana i ista odgovara konvencijskim standardima te pruža dovoljno zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 
 

Pisane vijesti