Nova odluka - J i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/škrlj.jpg

Zahtjevi su nedopušteni jer podnositelji nisu koristili učinkovito domaće pravno sredstvo u odnosu na istrage ratnih zločina

Europski sud za ljudska prava je 18. lipnja 2020. g. objavio odluku u predmetima J i dr. protiv Hrvatske i Damjanović protiv Hrvatske kojom je oba zahtjeva podnositelja proglasio nedopuštenim, zbog toga jer podnositelji nisu iscrpili sva dostupna i učinkovita domaća pravna sredstva predviđena člankom 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) prije podnošenja zahtjeva Europskom sudu. Točnije podnositelji nisu podnijeli ustavnu tužbu Ustavnom sudu RH.
 
Podnositelji su podnijeli zahtjev Europskom sudu smatrajući da su istrage koje nadležna državna tijela vode zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina u Sisku 1991. godine na štetu njihovih bliskih rođaka, odnosno kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nakon VRA „Oluja“ 1995. godine neučinkovite. Podnositelji se prije podnošenja zahtjeva Europskom sudu nisu obratili hrvatskim tijelima pa ni Ustavnom sudu, smatrajući da u Republici Hrvatskoj za njihove prigovore nema učinkovitog domaćeg pravnog sredstva.
 
Europski sud  u ovoj je odluci ponovio svoja stajališta iz odluke u predmetu Kušić i drugi protiv Hrvatske koju je donio u siječnju ove godine a prema kojoj u Republici Hrvatskoj postoji domaće učinkovito pravno sredstvo za prigovore vezane uz navodno neučinkovite istrage kaznenih djela ratnog zločina. Sukladno toj praksi, koja je ponovljena i današnjom odlukom, podnositelji su dužni iscrpiti ustavnu tužbu prije podnošenja zahtjeva Europskom sudu a vezano uz prigovore (ne)poštivanja pozitivnih obveza države u dijelu koji se odnose na provođenje učinkovitih istraga kaznenih djela.
 
Ova odluka Europskog suda je konačna odluka u ovim predmetima.
 
Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 

Pisane vijesti