Dvije nove analize - Jureša protiv Hrvatske i Šare protiv Hrvatske

Slika /slike/jureša i šare.jpg
Europski sud za ljudska prava donio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu Šare protiv Hrvatske utvrdivši da promjena sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije dovela do pravne nesigurnosti. Europski sud je već ranije utvrdio da nije došlo do povrede prava na pristup sudu u predmetu Jureša protiv Hrvatske koji se odnosio na slično pitanje. Ove dvije analize dostupne su u rubrici Sudska praksa pod člankom 6. Konvencije te u rubrici Analize presuda i odluka protiv Republike Hrvatske.

Pisane vijesti | Obavijesti