Analize presuda Mihalache protiv Rumunjske, S.M. protiv Hrvatske i odluke Bevc protiv Hrvatske

Slika /slike/ćaćić.jpg
Ured zastupnika pripremio je analize presuda Mihalache protiv Rumunjske, S.M. protiv Hrvatske te odluke Bevc protiv Hrvatske.
U presudi Mihalache protiv Rumunjske Europski sud za ljudska prava je zaključio da za utvrđenje predstavlja li konkretna odluka „oslobođenje“ ili „osudu“, treba utvrditi stvarni sadržaj te odluke i procijeniti njezine učinke na situaciju podnositelja zahtjeva. Riječi "oslobođen ili osuđen" u tekstu čl. 4. Protokola br. 7 podrazumijevaju da je kaznena odgovornost optuženih utvrđena nakon procjene okolnosti konkretnog slučaja. Da bi se takva procjena obavila, presudno je da su vlasti koje su donijele odluku imale ovlast odlučivanja sukladno domaćem zakonodavstvu. Situacije u kojima je pokrenuta istraga, žrtva saslušana, nadležno tijelo prikupilo i ispitalo dokaze i na temelju tih dokaza donijelo obrazloženu odluku, vjerojatno će dovesti do zaključka da je postojala odluka o meritumu.
U presudi S.M. protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio da Republika Hrvatska nije provela učinkovitu istragu navoda o trgovanju ljudima što je uzrokovalo povredu postupovne obveze prema članku 4. Konvencije.
U odluci Bevc protiv Hrvatske Europski sud je zaključio da je ograničenje slobode kretanja podnositelja zahtjeva izricanjem mjere opreza u kaznenom postupku bilo je u skladu sa zakonom, težilo je legitimnom cilju prevencije kriminala i zaštite prava i sloboda drugih te je bilo proporcionalno.
Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa pod odgovarajućim člancima Konvencije te u rubrici Analize presuda i odluka protiv Republike Hrvatske.

Pisane vijesti