Analize presuda Kunštek protiv Hrvatske i Dodoja protiv Hrvatske

Slika /slike/ćaćić.jpg
Ured zastupnika pripremio je dvije analize presuda donesenih u odnosu na Hrvatsku u kojima je Europski sud odlučivao o prigovorima vezanim uz povredu prava na pošteno suđenje.
 
U predmetu Kunštek, Europski sud je analizirao zahtjev podnositelja koji je prigovorio da je u stegovnom postupku razrješenja sa sudačke dužnosti Ustavni sud propustio odlučiti o svim podnesenim žalbama. S obzirom da je Europski sud utvrdio da Ustavni sud nije uključio sve žalbe podnositelja u spis predmeta te da o njim onda nije ni meritorno odlučio, utvrdio je da je došlo do povrede prava na pošteno suđenje.
 
U predmetu DodojaEuropski sud razmatrao je jesu li pred nacionalnim sudovima poštovana prava obrane podnositelja zahtjeva. Naime, podnositelj je temeljem inkriminirajućeg iskaza svjedoka kojeg nije imao priliku ispitati osuđen na teže kazneno djelo i izrečena mu je teža kazna, a što je protivno pravu na pošteno suđenje.
 
Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti