Analize presuda

Slika /slike/analize.jpg

Jurišić (br. 2), Cvetković i Z. 

Ured zastupnika pripremio je analize triju presuda koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Hrvatsku.

U predmetu Cvetković protiv Hrvatske, Europski sud je istaknuo da je propust županijskog suda da obrazloži glavno sporno pitanje u predmetu podnositeljice doveo do povrede prava na pošteno suđenje. Naime, Županijski sud u Zadru ne samo da je suprotno praksi Europskog suda propustio dati odgovor o pravnoj prirodi predmeta spora, odnosno je li isplaćeni iznos predstavljao "kaparu" ili "predujam", već je pritom zanemario i jasne i precizne tvrdnje podnositeljice iznesene tijekom cijelog postupka i sadržane u spisu predmeta.

U predmetu Z. protiv Hrvatske Europski sud je analizirao postupanje hrvatskih sudova pri odbijanju zahtjeva podnositelja za povratak njegove djece u Njemačku sukladno Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne zajednice. Slijedom navedenog, Europski sud je utvrdio da hrvatski sudovi nisu odgovorili na ključne tvrdnje podnositelja za utvrđivanje nezakonitosti zadržavanja njegove djece u Hrvatskoj te dali relevantne i dostatne razloge za svoje odluke, čime su povrijedili podnositeljevo pravo na poštovanje obiteljskog života.   

Konačno, u predmetu Jurišić protiv Hrvatske (br. 2), podnositelj je prigovarao da mu je onemogućeno ostvariti susrete i druženja sa svojim maloljetnim sinom I.R., iako je Europski sud već utvrdio povredu članka 8. Konvencije iz istog razloga presudom Jurišić protiv Hrvatske od 16. siječnja 2020. No, za razliku od prvog postupka podnositelja pred Europskim sudom, u ovom predmetu Europski sud je smatrao da se kontinuirano neizvršavanje sudskih odluka o susretima i druženjima podnositelja s njegovim sinom ne može pripisati nedostatku revnosti nadležnih tijela. Posljedično, Europski sud nije utvrdio povredu prava na poštovanje obiteljskog života podnositelja.  

Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti