Analize odluka o nedopuštenosti - Zec protiv Hrvatske i Oreščanin protiv Hrvatske

Slika /slike/analize.jpg

Nedopušteni prigovori podnositelja zahtjeva koji su se žalili na povrede konvencijskih prava zbog neuspjeha u sporovima za naknadu štete protiv RH
 

Ured zastupnika pripremio je dvije analize odluka o nedopuštenosti.

U odluci Oreščanin protiv Hrvatske Europski sud je odbacio kao nedopuštene podnositeljeve prigovore da su odluke domaćih sudova kojima je odbijen njegov tužbeni zahtjev protiv države proizvoljne i diskriminirajuće. Naime, podnositelj zahtjeva je protiv Republike Hrvatske podnio dvije tužbe za naknadu štete na nekretninama i pokretninama koje su se nalazile na području Sisačko-moslavačke županije, a koje su navodno spalili i ukrali pripadnici Hrvatske vojske u kolovozu 1995. Tužbe su odbijene jer su bile podnesene izvan općeg zakonskog roka zastare od pet godina. Budući da su oba tužbena zahtjeva zastarjela, Europski sud je utvrdio da podnositelj zahtjeva nije pretrpio značajnu štetu zbog navodnih proizvoljnih utvrđenja domaćih sudova te da nije dokazao da su počinitelji bili vojnici Hrvatske vojske niti da je šteta predstavljala ratnu štetu.
 
I u odluci Zec protiv Hrvatske Europski sud je proglasio nedopuštenima prigovore podnositeljice zahtjeva da su joj povrijeđena konvencijska prava jer nije mogla ostvariti naknadu nematerijalne štete zbog zlostavljanja koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske. Naime, podnositeljica je zahtjev Europskom sudu podnijela izvan roka, odnosno više od šest mjeseci od pravomoćnog okončanja domaćeg postupka.
 
Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.


Pisane vijesti