Analiza presude Bon protiv Hrvatske

Slika /slike/kuzmanović.jpg

Kaznena osuda aktivista za zaštitu okoliša zbog izjava danih na zatvorenom skupu nije bila nužna u demokratskom društvu 

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Bon protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud presudio da je Republika Hrvatska podnositelju zahtjeva povrijedila pravo na slobodu izražavanja zajamčeno člankom 10. Konvencije.

Europski sud je utvrdio da domaći sudovi nisu relevantno i dostatno obrazložili miješanje u slobodu izražavanja podnositelja zahtjeva niti su uzeli u obzir načela i kriterije utvrđene u sudskoj praksi Europskog suda za uravnoteženje te slobode s pravom na poštovanje privatnog života druge osobe. Drugim riječima, nisu ocijenili cjelokupan kontekst te nisu uspostavili pravednu ravnotežu između mjera kojima je ograničeno podnositeljevo pravo na slobodu izražavanja i legitimnog cilja koji se tim mjerama htio postići. 

Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod člankom 10. Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti