Analiza odluke - Slovenija protiv Hrvatske

Slika /slike/European_Court_of_Human_Rights.jpg

Europski sud nije nadležan ispitati međudržavni zahtjev kojim se prigovara povredi temeljnih ljudskih prava pravne osobe koja nije „nevladina organizacija“

Ured zastupnika pripremio je analizu odluke Slovenija protiv Hrvatske u kojoj se Europski sud proglasio nenadležnim za razmatranje međudržavnog zahtjeva koji je Slovenija podnijela radi navodnih povreda niza temeljnih ljudskih prava Ljubljanske banke d.d.
 
U ovoj odluci Europski sud je prvi puta opisao odnos između čl. 33. i 34. Konvencije te je jasno utvrdio da se međudržavni zahtjev temeljem čl. 33. Konvencije ne može koristiti za zaobilaženje pojedinačnog zahtjeva na temelju čl. 34. Konvencije. Naime, međudržavni zahtjev, isto kao i pojedinačni, može se koristiti samo za zaštitu fizičkih ili pravnih osoba koje uživaju temeljna ljudska prava i slobode zajamčene Konvencijom. Drugim riječima, članak 33. Konvencije ne dopušta državi podnositeljici zahtjeva da brani ljudska prava pravne osobe koja se ne bi mogla smatrati „nevladinom organizacijom“ i stoga ne bi imala pravo podnijeti pojedinačni zahtjev u skladu s čl. 34. Konvencije.

Europski sud je zaključio da Ljubljanska banka ne uživa dovoljnu institucionalnu i poslovnu neovisnost od države te ju se stoga ne može smatrati „nevladinom organizacijom“ u smislu čl. 34. Konvencije. Sukladno tome, čl. 33. Konvencije ne ovlašćuje Europski sud da ispita međudržavni zahtjev u kojem se navodi povreda bilo kojeg prava iz Konvencije u odnosu na Ljubljansku banku. 

Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti