Analiza odluke - B.M. protiv Hrvatske

Slika /slike/palešćak.jpg

Odbijanje zahtjeva podnositelja za oslobođenjem poreza na promet nekretnina bilo je u skladu s mjerodavnom zakonskom odredbom iako je predstavljao odmak od postojeće prakse hrvatskih tijela

Ured zastupnika pripremio je analizu odluke o nedopuštenosti B.M. protiv Hrvatske koja se tiče prigovora podnositelja zbog odbijanja njegovog zahtjeva za oslobođenjem od poreza na promet nekretnina.
 
Proširenjem obitelji tadašnji stan podnositelja postao je premali za njegovu četveročlanu obitelj te je kupio veći stan i prodao tadašnji manji stan. Sukladno važećem Zakona o porezu na promet nekretnina, poreznoj upravi je na standardnom obrascu podnio zahtjev za oslobođenjem plaćanja poreza na promet nekretnina kao „vlasnik neodgovarajućeg stana“. No suprotno postojećoj praksi hrvatskih tijela, njegov zahtjev za oslobođenjem od plaćanja poreza je odbijen. Analizirajući prigovore podnositelja zahtjeva istaknute pred Europskim sudom, taj sud je zaključio da je njegov zahtjev očigledno neosnovan. Naime, Europski sud je prihvatio da su nacionalni sudovi i tijela u skladu s načelom široke slobode procjene koju uživaju u poreznim pitanjima u predmetu podnositelja usvojili tumačenje koje je bolje odgovaralo tadašnjoj formulaciji mjerodavne odredbe. Slijedom navedenog postupanje nacionalnih tijela nije bilo nepredvidivo niti je predstavljalo nezakonito miješanje u njegovo pravo vlasništva.  
 
Analiza odluke dostupna je u rubrici Sudska praksa – Praksa Europskog za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Sudska praksa – Analiza presuda i odluka.

Pisane vijesti