PRAKSA EUROPSKOG SUDA PROTIV DRUGIH DRŽAVA

Dokument

KHODORKOVSKIY I LEBEDEV protiv RUSIJE

PDF, 1478kb, 202 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

zabrana mučenja
ponižavajuće postupanje
nečovječno postupanje
pravo na slobodu i sigurnost
duljina trajanja pritvora
razumnost pritvora
procesna jamstva preispitivanja pritvora
preispitivanje zakonitosti pritvora
brzina preispitivanje pritvora
pravo na pošteno suđenje
kazneni postupak
jednakost oružja
nepristrani sud
odgovarajuće mogućnosti za pripremu obrane
odgovarajuće vrijeme za pripremu obrane
priprema obrane
obrana uz pomoć branitelja
ispitivanje svjedoka
nema kazne bez zakona
kazneno djelo
nullum crimen sine lege
pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života
poštivanje obiteljskog života
poštivanje privatnog života 
nužno u demokratskom društvu (članak 8. stavak 2.)
sprječavanje zločina
sprječavanje nereda
zaštita prava i sloboda drugih 
granice primjene ograničenja prava
ograničenja u nedozvoljene svrhe
pojedinačni zahtjevi
onemogućavanje prava na podnošenje zahtjeva 
pravična naknada
pravo na mirno uživanje vlasništva
 
Objava

06.06.2016.

Ured zastupnika Republike Hrvatske