Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - studeni 2022.

Ispunjavaljući svoju zadaću širenja znanja o Konvenciji i praksi Europskog suda, Ured zastupnika u studenom 2022. godine osigurao je prijevod sljedećih presuda i odluka koje je taj Sud donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:
 
Hrnčić - Presuda - 29. 9. 2022.
Katanović i Mihovilović - Presuda - 29. 9. 2022.
Mali - Odluka o nedopuštenosti - 20. 9. 22
Jurišić (br.2) - Presuda - 7. 7. 2022. 
Kopić - Presuda - 29. 9. 2022. 

Presude i odluke dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi preuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.


Pisane vijesti