Poziv na testiranje za prijam u državnu službu za radno mjesto stručnog suradnika

Pozivaju se na testiranje kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 61/2022 od dana 1. lipnja 2022., za prijam u državnu službu u Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava na radno mjesto stručnog suradnika.

Više o pozivu na testiranje te o sadržaju i načinu testiranja pročitajte u rubrici Zapošljavanje.

Pisane vijesti