Održan 10. sastanak Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Dana 06. lipnja 2022.g. održan je 10. sastanak Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava (dalje: Stručni savjet). Od posljednjeg sastanka Stručnog savjeta održanog u prosincu 2019.g. došlo je do značajnijih promjena u njegovom članstvu, te su kao predstavnici većine tijela državne uprave u Stručni savjet imenovani državni dužnosnici, a kao njihovi zamjenici rukovodeći državni službenici, a sukladno Zaključku Vladinog Savjeta za ljudska prava od 25. travnja 2022.g.

Zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, koja je ujedno i predsjednica Stručnog savjeta, gđa Štefica Stažnik, održala je prezentaciju članovima Stručnog savjeta pod nazivom „Mehanizmi i načini izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava“. 

Stručni savjet jednoglasnom je odlukom donio novi Poslovnik o radu Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava (dalje: Poslovnik). Novim Poslovnikom detaljnije su definirane obveze članova Stručnog savjeta i zastupnice i njenog Ureda u postupku izvršenja, način rada Stručnog savjeta uređen je na način koji omogućuje veću učinkovitost, jasnije je definirana uloga nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Stručnom savjetu, te je predviđena mogućnost uključivanja organizacija civilnog društva u postupak izvršenja konkretne presude Europskog suda.

Stručni savjet definirao je i prioritete svog rada u 2022.g., koji obuhvaćaju rad na najstarijem predmetu izvršenja presude Europskog suda (Karadžić grupa protiv Hrvatske), predmetima u pojačanom nadzoru Odbora ministara Vijeća Europe (Skendžić i Krznarić grupa protiv Hrvatske i Statileo protiv Hrvatske), te presude M.H. i dr. protiv Hrvatske. Detaljnije informacije o navedenim postupcima izvršenja dostupne su na web pretraživaču HUDOC-EXEC.

Pisane vijesti