Završna Rezolucija OMVE u predmetu Jurčić protiv Hrvatske

Zatvoren nadzor nad izvršenjem presude Jurčić protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) na sastanku održanom 20. travnja 2022. donio je završnu rezoluciju kojom je zatvorio nadzor nad izvršenjem presuda Europskog suda za ljudska prava  u predmetu Jurčić protiv Hrvatske.

Završnom rezolucijom OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedene presude primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.

Pisane vijesti