Analize presuda Grozdanić i Gršković-Grozdanić protiv Hrvatske te Dabić protiv Hrvatske

Ured zastupnika pripremio je analize presuda Grozdanić i Gršković Grozdanić protiv Hrvatske te Dabić protiv Hrvatske u kojima je Europski sud odlučivao o pravu na mirno uživanje vlasništva zajamčeno člankom 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
 
U predmetu Grozdanić i Gršković Grozdanić, podnositeljice zahtjeva su isticale da su neopravdano lišene vlasništva. No prema ocjeni Europskog suda, domaći sudovi su opravdano utvrdili ništavim ugovor o kupoprodaji stana jer podnositeljice na predmetnom stanu nisu više imale stanarsko pravo. Također, Europski sud nije utvrdio ni povredu prava na pristup sud.
 
U predmetu Dabić, Europski sud zaključio je da država nije ispunila svoje pozitivne obveze iz članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju. Naime, iako je država privremeno oduzela imovinu podnositelja i dala ju na korištenje trećoj osobi nije propisala vlastitu odgovornost za naknadu štete koja bi eventualno nastala na toj imovini.
 
Obje analize dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.   

Pisane vijesti