Objava akcijskog izvješća i akcijskih planova

Izvršenje presuda Marinić, Dabić i Idžanović protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Marinić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 22360/15) te akcijske planove u predmetima Idžanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67705/14) te Dabić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 73544/14).  Akcijsko izvješće i akcijski planovi objavljeni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti