Završne rezolucije OMVE-a

Zatvoren nadzor ​nad izvršenjem ukupno 14 presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastancima održanim 02. prosinca 2021.g. i 08. prosinca 2021.g. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem ukupno 14 presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Mađer, C., Mile Novaković, S.M., Gregačević, Trivkanović (2), Hrvatski golf savez, Sandra Janković, Remetin (2) i Vojnović OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.

Nadalje, završnim rezolucijama zatvoren je i nadzor nad četiri predmeta u kojima su nadležna hrvatska tijela poduzela primjerene i učinkovite individualne mjere izvršenja. Na ovaj je način zatvoren nadzor nad izvršenjem presuda Pantalon (dio Žaja grupe presuda), Puljić i Zelić (dio Lučić grupe presuda),  Škrlj (dio Ramljak grupe presuda), dok je izvršenje općih mjera i dalje predmet nadzora OMVE u okviru spomenutih širih grupa predmeta.

Pisane vijesti