Analize presuda Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske te Jurčić protiv Hrvatske

Ured zastupnika pripremio je dvije nove analize Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske te Jurčić protiv Hrvatske.

U presudi Project-Trade d.o.o., koja se bavi problematikom sanacije i restrukturiranja Croatia banke d.d., Europski sud je utvrdio povredu prava na zaštitu vlasništva kao i povredu prava na pristup sudu i prava na suđenje u razumnom roku. Naime, Europski sud je utvrdio da nijedno pravosudno tijelo nikada nije preispitalo dokaze na kojima je Vlada RH temeljila svoj zaključak da je sanacija Croatia banke bila potrebna niti je preispitalo je li relevantni zakon bio pravilno primijenjen na činjenice predmeta, stoga Odluka Vlade nikada nije bila podvrgnuta sudskom preispitivanju u opsegu propisanom čl. 6. st. 1. Konvencije. Miješanje u vlasništvo podnositelja zahtjeva nije bilo popraćeno dovoljnim postupovnim jamstvima protiv proizvoljnosti i zato nije bilo zakonito, stoga je došlo do povrede čl. 1. Protokola br. 1. Također, Europski sud je zaključio da se prekomjerna duljina trajanja postupka pred Ustavnim sudom nije mogla opravdati specifičnom ulogom i statusom tog suda, kao niti složenošću predmeta, stoga je došlo i do povrede podnositeljevog prava na suđenje u razumnom roku.

U presudi Jurčić Europski sud je presudio je da je došlo do povrede članka 14. u vezi s člankom 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju  zbog razlike u postupanju kojem je podnositeljica zahtjeva, kao žena koja je zatrudnjela putem postupka oplodnje in vitro, bila izložena. Zaključak domaćih tijela da podnositeljica zahtjeva nije bila zdravstveno sposobna za zasnivanje radnog odnosa, predstavljala je izravnu diskriminaciju na temelju spola.

Predmetne analize dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti