Objavljeni Pregledi prakse Europskog suda za ljudska prava za razdoblje siječanj – travanj 2019., svibanj – kolovoz 2019. te rujan – prosinac 2019.

Ured zastupnika pripremio je tri Pregleda prakse Europskog suda za ljudska prava za razdoblje siječanj – travanj 2019., svibanj – kolovoz 2019. te rujan – prosinac 2019. U publikacijama su na hrvatskom jeziku sažete najvažnije presude i odluke Europskog suda donesene u predmetima u odnosu na druge države stranke Konvencije u spomenutom razdoblju. 
                
Izdvojili smo 48 presuda i odluka koje smatramo važnima jer značajno doprinose razvoju konvencijskog prava, pojašnjenju ili promjeni sudske prakse ovog Suda (presude i odluke velikog vijeća Europskog suda, ključne presude Suda itd.) i/ili se bave važnim društvenim i političkom temama koje su aktualne i imaju neizostavan ljudsko-pravni aspekt kako u Hrvatskoj tako i Europi (posebice prava migranata, prava LGBT osoba, problematika zaštite okoliša, problematika nasilja u obitelji i sl.)..

Pregledi su dostupni u rubrici Sudska praksa – Pregledi prakse.

 

Pisane vijesti