Nova odluka o nedopuštenosti - Jurišić i drugi protiv Hrvatske

Zahtjev podnositelja je nedopušten zbog neiscrpljena učinkovitog pravnog sredstva u Hrvatskoj

Europski sud za ljudska prava je 10. lipnja 2021. objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva (tužbe) u predmetu Jurišić i dr. protiv Hrvatske jer podnositelji nisu u skladu sa čl. 35. Konvencije iscrpili dostupno i učinkovito domaće pravno sredstvo.
 
Podnositelji su podnijeli zahtjev Europskom sudu prigovarajući temeljem čl. 2. Konvencije navodeći da je istraga ubojstva njihovog bliskog srodnika (oca i supruga) koji je ubijen 1994. godine bila neučinkovita. Prije podnošenja zahtjeva, obratili su se Ustavnom sudu koji je svoju odluku donio tijekom 2018., odnosno u razdoblju prije nego je ustavna tužba postala učinkovito pravno sredstvo u odnosu na istrage ratnih zločina.
 
Sud je prihvatio argumentaciju zastupnice Republike Hrvatske pred tim Sudom da je kazneni postupak radi ubojstva bliskog srodnika podnositelja još uvijek u tijeku pred domaćim sudom, te su stoga podnositelji prije eventualnog ponovnog podnošenja zahtjeva Europskom sudu obvezni prethodno podnijeti ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Naime, Europski sud je već ranije (u predmetima Kušić protiv Hrvatske i Marić protiv Hrvatske) utvrdio da je ustavna tužba učinkovito pravno sredstvo za prigovore koje su podnositelji iznijeli pred taj Sud.
 
Odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444-600.
.

Pisane vijesti