Analiza presude Novaković protiv Hrvatske

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Novaković protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud za ljudska prava presudio da je podnositelju zahtjeva, nastavniku srpskog podrijetla koji je zbog izvođenja nastave na srpskom jeziku dobio otkaz, povrijeđeno pravo na privatni život.  

Uzimajući u obzir posebni kontekst poslijeratnog stanja u istočnoj Slavoniji, Europski sud je utvrdio da otkaz podnositelju zahtjeva nije odgovarao neodgodivoj društvenoj potrebi niti je bio razmjeran legitimnom cilju. Naime, Europski sud je prihvatio da je zaštita prava učenika na obrazovanje na standardnom hrvatskom jeziku bila legitiman cilj, ali nije prihvatio ocjenu nacionalnih tijela da podnositelj zbog svoje dobi i radnog staža nije sposoban poboljšati jezične vještine. Ujedno, sukladno domaćem zakonodavstvu nastavu je bilo predviđeno izvoditi i na jezicima nacionalnih manjina, uključujući i srpski jezik.

Slijedom navedenog, Europski sud je utvrdio povredu članka 8. Konvencije.

Analize su dostupne na Internet stranici Ureda zastupnika u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Edukacija - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti