Analize presuda Sanader protiv Hrvatske, Zubac protiv Hrvatske i Ilias i Ahmed protiv Mađarske

Ured zastupnika pripremio je analize triju presuda Europskog suda za ljudska prava.

U presudi Sanader protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio da se osobi koja je osuđena u odsutnosti, a nije se prethodno nedvojbeno odrekla prava na obranu niti je pokušala izbjeći suđenje, mora omogućiti obnova postupka. Obveza osuđenika da osobno pristupi sudu i ponudi adresu boravišta u Republici Hrvatskoj koja je bila predviđena odredbom članka 497. stavkom 2 ZKP (NN 152/08, 46/09) predstavljala je preveliku i nerazmjernu prepreku za ostvarivanje prava na obnovu postupka budući da je nužno dovodila do lišavanja slobode osuđenika. 

U presudi velikog vijeća Zubac protiv Hrvatske, Europski sud je zaključio da odbačajem revizije temeljem ratione valoris kriterija Vrhovni Sud Republike Hrvatske podnositeljici zahtjeva nije povrijedio pravo na pristup sudu. 

I na kraju, veliko vijeće je u presudi Ilias i Ahmed protiv Mađarske istaknulo da je prije protjerivanja tražitelja azila u treću zemlju potrebno procijeniti mogućnost pristupa odgovarajućem postupku za azil te postojanje rizika povrede načela non refoulement u toj trećoj zemlji.

Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti