Nova odluka Tolić i drugi protiv Hrvatske

Državna tijela Republike Hrvatske poduzela su sve odgovarajuće korake za zaštitu prava stanara u Palinovečkoj ulici - slučaj „Voda-Vrbani“

Europski sud za ljudska prava je dana 4. lipnja 2019. donio odluku u predmetu Tolić i drugi protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je zahtjev podnositelja koji se odnosi na navodnu povredu prava na poštovanje privatnog života iz članka 8. Konvencije nedopušten, jer je očigledno neosnovan.
 
Podnositelji su prigovarali da domaće vlasti nisu odgovarajuće i učinkovito odgovorile na njihove navode da su tijekom nekoliko godina bili izloženi ozbiljnoj zdravstvenoj ugrozi zbog onečišćenja vode u stambenoj zgradi u kojoj stanuju.
 
Sud je utvrdio da podnositelji nisu iscrpili sva pravna sredstava pred domaćim tijelima u postupcima dobivanja i ukidanja uporabne dozvole predmetne stambene zgrade, slijedom čega je njihov zahtjev u tom dijelu nedopušten jer je očito neosnovan.

Nadalje, u odnosu na navode podnositelja da domaća tijela nisu poduzela učinkovitu istragu mogućih kaznenih djela počinjenih zbog kontaminacije vode za piće, Sud je utvrdio da je kaznena prijava podnositelja zahtjeva protiv M.S. i drugih odbačena 10. ožujka 2014., a da su oni zahtjev Sudu podnijeli 11. ožujka 2015., dakle nakon proteka šestomjesečnog roka za podnošenje zahtjeva ESLJP.

Naposljetku, u odnosu na kazneni postupak protiv D.P. i dr., koji je u tijeku, Sud je utvrdio da temeljem članka 8. Konvencije domaće vlasti nisu bile obvezne pokrenuti kazneni postupak.  Unatoč tome, Državno odvjetništvo je poduzelo brojne radnje, provodilo je istragu i u odnosu na osobe koje podnositelji nisu prijavili, te je podnijelo optužnicu protiv većeg broja osoba.

Slijedom svega navedenog Sud je zaključio da je Republika Hrvatska poduzela sve razumne mjere kako bi osigurala zaštitu prava podnositelja, te da je zahtjev podnositelja nedopušten, jer je očigledno neosnovan.
 
Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti