Nova presuda - Jurišić protiv Hrvatske

Povreda prava na slobodu govora zbog kazne zatvora

Dana 8. veljače 2018. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je tužiteljici, gđi Slavi Jurišić, povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja, zbog presude Općinskog suda u Slavonskom brodu kojom je osuđena zbog kaznenog djela klevete, te joj je izrečena uvjetna kazna zatvora.
 
Tužiteljica, inače javna ličnost na lokalnoj političkoj sceni u Slavonskom Brodu, je 2008. godine održala tiskovnu konferenciju na kojoj je kritizirala kadrovsku politiku gradonačelnika Slavonskog Broda. Između ostalog, tužiteljica je rekla da je gradonačelnik kao ravnateljicu imenovao osobu (Z.B.) koja uopće nije raspolagala valjanim ispravama o državljanstvu, te da stoga ona nema hrvatsko državljanstvo, već je „jugoslavenska državljanka“.
 
Z.B. je podnijela privatnu tužbu protiv tužiteljice Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, zbog kaznenog djela klevete. Nakon provedenog kaznenog postupka, Općinski sud u Slavonskom Brodu je 26. siječnja 2012. tužiteljicu proglasio krivom, te ju osudio na 60 dana zatvora, uvjetno na godinu dana.
 
Iako je Europski sud utvrdio da se spomenute izjave doista mogu smatrati štetnima po dostojanstvo Z.B, utvrdio je i da je izrečena kazna (uvjetna zatvorska osuda) nespojiva sa pravom tužiteljice na slobodu izražavanja. Naime, Sud je smatrao da je u političkoj debati kazna zatvora za javno izrečenu misao (pa makar i uvjetna) samo iznimno kompatibilna sa pravom na slobodu izražavanja, i to u slučajevima teških kršenja temeljnih prava drugih osoba (primjerice, pozivanje na nasilje, govor mržnje i slično). Sud je utvrdio da ništa u ovom slučaju ne upućuje na postojanje takvih okolnosti, zbog čega je izrečenom kaznom povrijeđeno pravo tužiteljice na slobodu izražavanja, predviđeno čl. 10. Konvencije.
 
Sud je tužiteljici dosudio  2.500 eura na ime nematerijalne štete, te 3.000 eura na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP