Objavljena publikacija "Pozitivna utvrđenja Europskog suda za ljudska prava u hrvatskim predmetima"

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavio je publikaciju pod nazivom Pozitivna utvrđenja Europskog suda za ljudska prava u hrvatskim predmetima.

U publikaciji su obrađene presude i odluke u hrvatskim predmetima u kojima nije utvrđena povreda Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kroz prikaz nekih od temeljnih konvencijskih načela i postupanja domaćih tijela koja su bila u skladu s tim načelima.

Suprotno općem dojmu da Republika Hrvatska "gubi" sve sporove pred Europskim sudom za ljudska prava, presude i odluke sabrane u ovoj publikaciji govore o tome da je Europski sud za ljudska prava u brojnim slučajevima postupanja hrvatskih sudova i upravnih tijela ocijenio pozitivno.

Ta postupanja obuhvaćaju, među ostalim, učinkovito postupanje u istragama ratnih zločina, poštivanje prava na dom, pošteno suđenje pred hrvatskim sudovima, odgovarajuća postupanja u obiteljsko-pravnim predmetima, osiguravanje prikladnih uvjeta u zatvorima i sl. 

Publikacija je prvenstveno namijenjena sudovima i državnim tijelima koji će moći ocijeniti, po uzoru na konkretne hrvatske primjere, jesu li njihova postupanja u skladu s konvencijskim načelima i praksom Europskog suda za ljudska prava. 

S obzirom na to da su u publikaciji prikazane i odluke o nedopuštenosti zahtjeva koji nisu zadovoljili formalne uvjete dopuštenosti, ona predstavlja i važan izvor informacija za potencijalne podnositelje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava. 

Publikaciju preuzmite ovdje:  Pozitivna utvrđenja Europskog suda za ljudska prava u hrvatskim predmetima
 

Pisane vijesti