Nova presuda - Glavak protiv Hrvatske

Vrhovni sud odstupio je od vlastite prakse

Dana 5. listopada 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je tužitelju, g. Branku Glavaku, povrijeđeno pravo na pošteno suđenje, zbog odluke Vrhovnog suda kojom je njegova revizija odbačena kao nedopuštena.
 
Tužitelj je naime pokrenuo parnični postupak pred Općinskim sudom u Čakovcu tražeći da se utvrdi ništavost oporuke. Nakon što je njegova tužba odbačena, tužitelj se obratio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji je njegovu reviziju uzeo u meritorno razmatranje kao dopuštenu,  te istu usvojio i naložio sudovima da meritorno odluče o njegovoj tužbi. Nakon što su sudovi razmotrili meritum predmeta, tužbu su pravomoćno odbili. Tužitelj se ponovno obratio Vrhovnom sudu, ali je ovaj put taj sud odbacio reviziju kao nedopuštenu, smatrajući da nisu ispunjeni zakonski uvjeti dopuštenosti revizije.
 
Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud bez logičnog opravdanja donio dvije kontradiktorne odluke o dopuštenosti tužiteljevih revizija, čime je povrijedio načelo pravne sigurnosti, sadržano u pravu na pošteno suđenje, kao ga predviđa čl. 6. Konvencije.
 
Zbog povrede tog konvencijskog prava, Sud je dosudio tužitelju iznos od 1.500 EUR na ime nematerijalne štete, te iznos od 1.700 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP