Nova odluka – Miković protiv Hrvatske

Istovremeno podnošenje ustavne tužbe i revizije obvezuje podnositelja ustavne tužbe da o ishodu revizijskog postupka promptno obavijesti Ustavni sud 

Europski sud za ljudska prava je dana 19. svibnja 2016. donio odluku o nedopuštenosti zahtjeva gđe Vlatke Miković (dalje: tužiteljica) koja se žalila na prekomjernu duljinu domaćeg postupka od preko 16 godina, od čega 6 godina pred Ustavnim sudom. Dodatno je tvrdila da nije imala domaće pravno sredstvo za prekomjernu duljinu postupka pred Ustavnim sudom.
 
 Tužiteljica je 1998. pokrenula parnični postupak koji je pravomoćno završen 2007. nakon čega je istovremeno podnijela reviziju i ustavnu tužbu. Za vrijeme trajanja postupka pred redovnim sudovima tužiteljica je sukladno tada važećem Zakonu o sudovima pokrenula postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te joj je Vrhovni sud dodijelio naknadu za povredu prava. Ustavni sud je obavijestio odvjetnicu tužiteljice da će odlučivati o njenoj ustavnoj tužbi tek nakon što Vrhovni sud odluči o reviziji te da ona mora o tome obavijestiti Ustavni sud. Tužiteljica je to učinila tek oko 6 godina poslije odluke Vrhovnog suda. Ustavni sud je nastavio s postupkom te nakon 5 i pol mjeseci odlučio o ustavnoj tužbi.
 
Europski sud je najprije utvrdio da je tužiteljica dobila naknadu za povredu prava na suđenje u razumnom roku pred redovnim sudovima, a da u ustavnoj tužbi nije prigovorila visini te naknade. Europski sud je stoga taj dio zahtjeva odbacio zbog neiscrpljivanja domaćeg pravnog sredstva. Što se tiče duljine postupka pred Ustavnim sudom, Europski sud je utvrdio da država nije odgovorna za duljinu tog postupka jer je tužiteljica, moguće zbog propusta svoje odvjetnice, sa zakašnjenjem od 6 godina zatražila Ustavni sud da odluči o njenoj ustavnoj tužbi. Međutim, kako država nije odgovorna za interni odnos stranke i odvjetnika, Europski sud ovaj dio zahtjeva odbacio kao očigledno neosnovan. Posljedično je odbacio i zahtjev tužiteljice koji se odnosio na nepostojanje domaćeg pravnog sredstva.
 
Sukladno članku 28. st. 1. a) Konvencije ova odluka je postala konačna danom donošenja.
 
Ova odluka je dostupna na web stranici Suda (http://hudoc.echr.coe.int) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP