Nove analize

Bulić protiv Hrvatske i Grgičin protiv Hrvatske

Obavljajući svoju zadaću širenja znanja o Konvenciji Ured zastupnika pripremio je analizu jedne presude i analizu jedne odluke Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Hrvatsku. 
 
U predmetu Bulić protiv Hrvatske Europski sud bavio se pitanjem povrede prava na pošteno suđenje. Podnositelj zahtjeva bio je pripadnik Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini te je podnio zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu u Hrvatskoj. Zahtjev je odbijen, obzirom da je invalidnost podnositelja ocijenjena kao posljedica povrede, a ne ranjavanja što je bio uvjet za invalidsku mirovinu predviđenu bilateralnim ugovorom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Europski sud je zaključio da su hrvatske vlasti povrijedile pravo podnositelja na pošteno suđenje zbog proizvoljnog tumačenja pojmova „povrede“ i „ranjavanja“, a vezano uz ozljede koje je podnositelj pretrpio na prvoj crti borbe zbog neprijateljske detonacije. 

U odluci Grgičin protiv Hrvatske, Europski sud je odbacio prigovore dvojice podnositelja temeljem materijalnog i procesnog aspekta čl. 3. Konvencije kao očigledno neosnovane. Prvi podnositelj (otac) prigovorio je zbog uporabe prekomjerne sile od strane policijskih službenika prilikom uhićenja za vrijeme COVID-19 pandemije, a zbog nepoštivanja odluke o obvezi nošenja zaštitne maske u sredstvima javnog prijevoza te zbog neprovođenja učinkovite istrage provedenog uhićenja. U odnosu na drugog podnositelja (maloljetnog sina), postavilo se pitanje učinkovitosti mehanizama postupanja prema djeci za vrijeme uhićenja njihovih roditelja, međutim Europski sud je utvrdio da u predmetnom slučaju nije dosegnut prag ozbiljnosti koji zahtijeva čl. 3. Konvencije.

Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.       

Pisane vijesti