Analiza presude - Mesić protiv Hrvatske (br. 2)

Podnositelju nije povrijeđeno pravo na čast i ugled jer su domaći sudovi postigli pravičnu ravnotežu između tog njegovog prava i prava informativnog portala na slobodu izražavanja

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Mesić protiv Hrvatske (br.2.) u kojoj je Europski sud utvrdio da podnositelju zahtjeva nije povrijeđeno pravo na čast i ugled zajamečno čl. 8. Konvencije jer su domaći sudovi postigli pravičnu ravnotežu između tog njegovog prava i prava informativnog portala na slobodu izražavanja.
 
Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.


Pisane vijesti