Odluka o nedopuštenosti ESLJP - Bibić protiv Hrvatske

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
 

Dana 28. siječnja 2014. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku o nedopuštenosti u predmetu Bibić protiv Hrvatske.

U postupku pred Europskim sudom za ljudska prava podnositeljica je prigovarala da joj je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva (čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju) zbog toga što u domaćem sudskom postupku nije uspjela ostvariti pravo na naknadu troškova nastalih podnošenjem ustavne tužbe s kojom je uspjela.

Europski sud ovaj je zahtjev utvrdio očigledno neosnovanim s obzirom na činjenicu da podnositeljica zahtjeva tijekom samog ustavnosudskog postupka nije podnijela zahtjev za naknadu troškova tog postupka. Kako je prema domaćem pravu jedino Ustavni sud ovlašten odlučivati o naknadi troškova ustavnosudskog postupka, to je spomenuti propust podnositeljice zahtjeva onemogućio odlučivanje o naknadi troškova tog postupka.

Odluka će biti prevedena na hrvatski jezik i objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava http://www.vlada.hr/hr/uredi/ured_zastupnika_rh_pred_europskim_sudom_za_ljudska_prava dok je izvornik odluke na engleskom jeziku dostupan na web stranici Europskog suda za ljudska prava (www.coe.int/hudoc).


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP