Nova odluka o nedopuštenosti - Udruga GONG protiv Hrvatske

Zahtjev udruge GONG za objavom informacija o financiranju obrane hrvatskih generala nedopušten je ratione materiae

Dana 14. rujna 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva nevladine organizacije, udruge GONG, koja je smatrala da joj je povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja ( članak 10. Konvencije) zbog odbijanja Vlade RH da otkrije klasificirani ugovor s oznakom „povjerljivo“ sklopljen u srpnju 2011. s odvjetničkim društvom iz Sjedinjenih Američkih Država („SAD”) o  pružanju pravne usluge Hrvatskoj u žalbenom postupku protiv dvojice hrvatskih generala pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ”). Udruga je posebice prigovorila povredi prava na pristup informacijama od javnog interesa, te tome da su domaći sudovi propustili pravilno ispitati to odbijanje u svjetlu konvencijskih standarda.
 
Udruga GONG je u srpnju 2013. zatražila od Vlade RH  dostavu preslike tog ugovora, no Ured vijeća za unutarnju sigurnost i Koordinacija za unutarnju politiku Vlade RH zaključili su da još uvijek postoje razlozi zbog kojih je taj ugovor proglašen povjerljivim te da bi njegovo otkrivanje moglo naštetiti vitalnim interesima Hrvatske i međunarodnim odnosima. Stoga je Vlada odbila dostaviti primjerak ugovora GONG-u. Povodom žalbe udruge GONG Povjerenica za informiranje odobrila je uvid u isti. Nakon toga je Visoki upravni sud RH ukinuo odluku Povjerenice, smatrajući da je klasifikacija opravdana, a Ustavni sud RH je utvrdio da je uskraćivanje pristupa ugovoru bilo zakonito i razmjerno legitimnom cilju koji se želio postići.
 
Europski sud je primijetio da su informacije o sklopljenom ugovoru sa stranim odvjetničkim društvom radi pružanja pravne pomoći hrvatskim generalima u postupku red MKSJ-om očito bile od interesa za hrvatsko društvo u cjelini. Međutim, one  su od samog početka bile poznate široj javnosti i dostupne GONG-u, jer su bile objavljene na web stranici Ministarstva pravosuđa SAD-a. Iznos mjesečnih naknada za pružanje pravne pomoći, kao i puni opseg ugovorenih usluga nije bilo moguće utvrditi bez uvida u sami ugovor. No, ništa ne upućuje na to da je došlo do javne rasprave o tome u hrvatskom društvu.
 
Europski sud je smatrao da udruga podnositelj nije dovoljno obrazložila kako je točno, s obzirom na postojanje dostupnih informacija, neobjavljivanje samog ugovora spriječilo javnu raspravu. Nadalje, u odnosu na tvrdnju da bez uvida u taj ugovor nije bilo moguće saznati točan novčani iznos isplaćen odvjetničkom društvu, Sud je naveo da takva informacije u svakom slučaju nije bila sadržana u ugovoru kojim je propisana visina mjesečne naknade i način obračuna dodatnih troškova sukladno općim uvjetima društva. Zaključio je da, ako je udruga podnositelj namjeravala pribaviti informaciju o ukupnom iznosu koji je iz državnog proračuna isplaćen odvjetničkom uredu na temelju predmetnog ugovora, mogla je to zatražiti  u svom zahtjevu Vladi RH, a ne tražiti uvid u sam ugovor.
 
Temeljem naprijed navedenog, Europski sud je utvrdio da članak 10. Konvencije nije primjenjiv u ovom predmetu, pa je zahtjev podnositelja odbacio temeljem članka 35. kao nespojiv ratione materiae s odredbama Konvencije.
 
Dodatno, Europski sud je utvrdio da je prigovor podnositelja na temelju članka 6. Konvencije očigledno neosnovan budući da su domaći sudovi iznijeli dostatne razloge za svoje zaključke, a odluke nisu bile proizvoljne, pa je sukladno članku 35. Konvencije odbacio i taj dio zahtjeva kao nedopušten. 
 
Ova odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti