Objava informativnog letka - Koordinacija izvršenja presuda i odluka - osvrt na 2022. godinu

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava izradio je Informativni letak - ''Koordinacija izvršenja presuda i odluka - osvrt na 2022. godinu''.
 
Informativni letak sadrži sažeti osvrt na izvršenja presuda i odluka u 2022. godini, prikazan kroz statističke i informativne podatke. Tako su u prvom dijelu prikazane informacije o predmetima nad kojima je zatvoren nadzor Odbora ministara Vijeća Europe nad izvršenjem te mjere koje su pridonijele zatvaranju nadzora u pojedinim grupama predmeta odnosno predmetima.
 
U drugom dijelu letka navedene su informacije o presudama koje su postale konačne u 2022. godini čime je nadzor nad njihovim izvršenjem tek započeo, uz naznaku pojedinih pitanja koja su se donošenjem novih presuda ponovno aktualizirala pred Odborom ministara Vijeća Europe. 
 
S obzirom na ciljanu sažetost letka, nisu navedene sve mjere koje su nadležna tijela poduzela, a koje su doprinijele zatvaranju nadzora nad izvršenjem. Međutim, svi akcijski planovi odnosno akcijska izvješća u kojima su detaljno prikazane sve poduzete mjere te koji su upućeni Odboru ministara Vijeća Europe, javno su objavljeni i dostupni kako na web stranici Ureda zastupnika, tako i na web stranici Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe (HUDOC EXEC baza podataka), odnosno na poveznici hudoc.exec.coe.int

Pisane vijesti